Služby

Komplexní služby

Elektronické infrastrukturní systémy dnes ve stále větší míře představují jediný a ucelený technologický soubor s mnoha vzájemnými vazbami. Dříve běžně používaný přístup k jednotlivým oborům jako k samostatným uzavřeným celkům již dnes zabraňuje jejich plnohodnotnému využití a zvyšuje celkové náklady na jejich provoz a údržbu. Současné trendy jsou založeny na maximálním propojení jednotlivých systémů s co nejjednodušší obsluhou a společným servisem. 

Elektronická požární signalizace (EPS)

Zvláště v podnikových, skladových, hotelových a administrativních objektech nachází stále více uplatnění systémy požární signalizace. Je to dáno jak přechodem na normy platné v EU, tak i vzrůstajícími požadavky pojišťovacích ústavů a v neposlední řadě i stále se zvyšujícím uvědoměním odpovědnosti za bezpečí osob a majetku ze strany vedení firem i úřadů. Svým zákazníkům nabízíme v této oblasti komplexní servis a instalace založené na profesionálním zvládnutí této dosti komplikované technologie často vyžadující znalosti dalších oborů, s nimiž tvoří systém EPS tzv. „inteligentní budovy“ schopné automaticky reagovat na stavy ohrožující životy i majetky. V našich instalacích jsou dle potřeb zákazníků a bezpečnostních požadavků používány různé systémy s vysokou technickou úrovní.

Elektronické zabezpečovací systémy (EZS)

Dnes jsou již systémy EZS zcela běžným standardem a neoddělitelnou součástí základní infrastruktury budov nejen v podnikové a státní sféře, ale i v bytových objektech. Souvisí to se stále vyšší nutností důsledné ochrany jak hmotného majetku, tak i citlivých údajů a dat. Při stále klesající ceně základních komponent EZS a souběžně narůstající hodnotou chráněného majetku se vstupní náklady na instalaci těchto systémů stávají výhodnou investicí s rychlou návratností. Důležitá je však kvalitní vstupní analýza rizik daného objektu či areálu a následně profesionálně zpracovaný realizační projet. Tyto činnosti a postupy jsou pro nás samozřejmostí stejně jako maximální využití všech technologických novinek v tomto oboru, například elektronická identifikace osob podle otisků prstů nebo duhovky oka (biometrické systémy). Stejně jako u ostatních slaboproudých oborů i EZS není dnes již izolovaným systémem, ale je plně schopna spolupracovat s aplikacemi přístupu, docházky, průmyslových kamer, EPS atd.

laos_logo_jablotron

Kamerové systémy (CCTV)

U kamerových instalací dochází v souvislosti s velmi rychlým rozvojem digitálního způsobu snímání a záznamu obrazu k zásadním změnám. Ve své podstatě se již velmi často nejedná o samostatný systém, ale spíše o zvláštní periferie systému EZS nebo datových a telekomunikačních systémů. Obraz je již dnes běžně přenášen datovou infrastrukturou (IP kamery, kamerové IP servery), a to v dosti vysoké kvalitě na téměř neomezené vzdálenosti. Samozřejmostí je i digitální vyhodnocení událostí (například pohyb v záběru kamery) i digitální ukládání a vyhledávání záznamů. Pro naše zákazníky jsme schopni navrhnout a realizovat optimální řešení s ohledem na individuální potřeby a finanční možnosti.

Počítačové sítě (LAN)

Na platformě technologií předních světových firem nabízíme svým zákazníkům spolehlivé služby a podporu v oblasti plánování, projektování, instalace a servisu datových sítí LAN. Naším cílem je společně se zákazníkem vybrat nejlepší a nejpřínosnější řešení odpovídající jeho požadavkům. Vždy je bráno v úvahu i stále důležitější hledisko bezpečnosti dat. K této oblasti činnosti firmy patří především dodávky síťových přepínačů, rozbočovačů, routerů, síťových karet, firewallů, produktů pro bezdrátový přenos dat a zařízení pro IP telefonii. V rámci servisních smluv nabízíme zákazníkům systémové služby zahrnující údržbu, správu, dohled a konfiguraci počítačových sítí.

Strukturované kabeláže

Systém strukturovaných kabeláží je dnes již nedílnou součástí základní infrastruktury všech administrativních, technických, provozních a výrobních budov. Umožňuje maximální integraci jednotlivých slaboproudých systémů (LAN, CCTV, EZS, ACS atd.) a výrazně zvyšuje užitné vlastnosti objektů současně s minimalizací dlouhodobých provozních nákladů. Námi nabízená řešení splňují díky našim úzkým kontaktům s předními světovými výrobci veškeré definované normy a standardy v této oblasti a běžně poskytujeme plné záruky na instalované systémy v řádu desítek let. Soustřeďujeme se na zákaznické projekty převyšující svou kvalitou a záručními podmínkami běžné konkurenční produkty.

Telefonní systémy

Moderní telefonní systém je dnes nezbytnou součástí všech typů obytných i kancelářských prostor. Se stále se rozšiřujícím konkurenčním prostředím v oblasti telekomunikací přinášejí nové technologie podstatnou úsporu provozních nákladů (automatická volba nejvýhodnějšího operátora, propojení pobočkových ústředen v různých lokalitách do jednoho systému atd.). Jako partner několika předních výrobců a velkých distributorů telekomunikační techniky můžeme svým zákazníkům nabídnout optimální řešení i velmi specifických požadavků.

Televizní rozvody (STA)

Pod tímto oborem rozumíme nejen klasické vnitřní rozvody pro šíření obrazových analogových nebo digitálních signálů, ale také technologii pro příjem signálu DVB-T.( pozemní digitální vysílání  ) a DVB-S ( satelitní příjem ) .  

Instalaci anténních systémů, včetně paraboly a potřebné technologie.

.Prvotní náplní je provádění servisu a běžné údržby společné televizní antény STA. Servisem a běžnou údržbou se rozumí veškeré úkony nezbytné k zajištění trvalého provozu rozvodu společné televizní antény a odstraňování provozních výpadků a závad. Jedná se zejména o opravy a výměny spojovacích prvků, konektorů, rozbočovačů, opravy účastnických zásuvek, odstranění lokálních závad na kabeláži, na místě opravitelných závad distribučních zesilovačů včetně jejich nastavení, odstranění závad v napájení signálem na jiné podobné opravy v tomto rozsahu.

Systémy kontroly přístupu osob a docházky (ACS)

Tyto systémy zajišťují ochranu prostor před vstupem nepovolaných osob společně s přesnou evidencí pohybu po objektu či areálu, a proto často velmi úzce souvisí se systémy EZS i CCTV. V mnoha případech dokonce tvoří jediný nedělitelný celek. Častá jsou i řešení integrující docházku, přístup do objektů a kanceláří, parkování i stravování zaměstnanců. Při jejich návrhu provádíme důslednou analýzu provozu a nutné úrovně zabezpečení. Důraz zvláště dáváme na komplexnost řešení, návaznosti do informačních systému našich zákazníků (personalistika, mzdy), snadnou administraci a obsluhu společně s dlouhodobou spolehlivostí a technickou podporou.

Ozvučení objektů

Systém ozvučení objektů patří historicky k nejstarším slaboproudým systémům. Za posledních několik let však prodělal bouřlivý rozvoj a dnes je na vysoké kvalitativní úrovni. Stále více se prohlubuje úzká návaznost se systémy ostrahy objektů (EZS, EPS, ACS) na základě jejich digitálního propojení a široce programovatelných řídících jednotek systému ozvučení. V naší nabídce jsou i mobilní ozvučovací jednotky, bezdrátové systémy přenosu zvuku, konferenční a tlumočnické systémy a další ucelená řešení ve velmi širokém spektru tohoto oboru.

Systémy jednotného času

Systém jednotného času se svými přesnými časovými údaji získanými pomocí signálu DCF často tvoří jeden ze základních vstupů dalších systémů, jako jsou přístupové a docházkové systémy nebo ozvučení (například ve školách). Proto jeho kvalita a spolehlivost jsou zcela samozřejmým požadavkem a naším hlavním kritériem při návrhu a realizaci.

LAOS CZ spol. s.r.o.
Opletalova 92
56301 Lanškroun
Telefon a fax: +420 465 321 247

I Hot-Line v pracovní dny 7 – 16 hod:
   +420 777 126 210

E-mail: info@laos-cz.cz

Petr Freudl - jednatel společnosti
telefon: +420 777 126 211
e-mail: freudl@laos-cz.cz

Pavel Rek - vedoucí projektů
telefon: +420 777 126 210
e-mail: rek@laos-cz.cz
           servis@laos-cz.cz

 

map

  • Elektronické zabezpečovací systémy (EZS)
  • Elektrická požární signalizace (EPS)
  • Strukturovaná kabeláž
  • Telekomunikační technika
  • Kamerové systémy (CCTV)
  • Systémy kontroly vstupu a docházky (ACS)
  • Ozvučení objektů
  • Systému jednotného času
  • Interkomy, domácí telefony
  • Satelitní a anténní systémy televize (STA)